Mere om Iki-metoden

Iki-metoden (Ikilikian-metoden) er blevet udviklet på baggrund af best practice fra udvalgte traditioner inden for psykoterapi, akupunktur, akupressur, lydhealing, healings-massage, hypnoterapi og naturmedicin samt nye diagnosticerings- og behandlingsteknikker, der er unikke for netop denne metode.

Iki-metoden er udviklet af Alex Ikilikian som bruger metoden dagligt i sit terapeutiske arbejde. Samtidig med arbejder Alex for at videreformidle iki-metoden via kurser, uddannelse og udgivelser i den kommende tid. 

Grundlæggende bygger Iki-metoden på holistiske principper, hvor man arbejder med såvel de synlige symptomer som med de dybere, ubevidste årsager.

En særlig del af metoden omhandler arbejdet med kroppens hukommelse. Ved at anvende lyd- og energifrekvenser,

er det muligt at få adgang til underbevidstheden og cellehukommelsen, som normalt er uden for den rationelle tankevirksomhed.

Ved at beskæftige sig med psykisk smerte og blokeringer i kroppens hukommelse, lindrer man smerte og behandler fysiske og psykiske sygdomme og traumer.

Behandling efter Iki-metoden inkluderer terapeutisk samtale og behandling på briks, hvor terapeuten via særlige tryk, lyd- og energifrekvenser og forløsende teknikker åbner op for, at dybere og ubevidste årsager til sygdom/ubalance kan identificeres og håndteres.

 

Med iki-metoden behandles der

Muskel- og skeletsygdomme

Mave- tarm lidelser

Hjerte- kar- sygdomme

Luftvejslidelser

Hudsygdomme

Øjensygdomme

Psykiske lidelser

Iki-metoden er desuden særlig effektiv til at lindre smerter, afhjælpe afhængighed, forløse traumer og hjælpe med at bearbejde sorg.

Iki-metoden anvendes også som en forebyggende behandling, der kan hjælpe den enkelte med at undgå 

sygdomme, ubalancer og andre belastninger i hverdagen.

Endelig er Iki-metoden velegnet til behandling af børn.

 

 

 Iki-metoden  1 time 700 kr.

 

iki-metoden (telefonisk/online) 25 min. 400 kr.

 

 

Mere om akupunktur

Akupunktur er en del af Traditionel Kinesisk Medicin (TCM). TCM er en flere tusind år gammel lægevidenskab fra Østen med eget diagnose- og behandlingssystem.

Akupunktur er en afbalancerende behandling, hvor man behandler hele kroppen/mennesket. Hensigten med akupunktur er at skabe balance mellem Yin og Yang samt sørge for, at livsenergien Qi kan cirkulere frit i kroppens energibaner, meridianerne. 

Ifølge dette behandlingssystem kan ubalance eller blokering i energibanerne medføre smerter eller sygdom.
Akupunktur hjælper med andre ord kroppens egen evne til at genoprette balancen og få kroppen til at fungere bedre.

I klinikken tages der god tid til at lytte til dig, og får således en helhedsforståelse for din situation, og for, hvordan dine fysiske, psykiske og sociale forhold har forbindelse til dine symptomer og evt. sygdomme.

I klinikken bruges der tynde og sterile engangsnåle i udvalgte akupunkturpunkter på kroppen. Punkterne har via energibanerne forbindelse til hele kroppen og dens funktioner.

Behandlingerne bliver suppleret med vejledning om kost og daglige øvelser/rutiner, som kan styrke din fysiske, psykiske og følelsesmæssige balance.

Med akupunktur behandles der

 

Hovedpine/migræne

Smerter i bevægeapparatet (akutte og kroniske)

Stress og indre uro

Mave- og tarmlidelser

Vægtproblemer

Tobak og alkoholafhængighed

Højt blodtryk

Angst og depression

Gener ved overgangsalder 

Astma og allergi

Menstruationsproblemer

Hudproblemer

Gener ved graviditet

Akupunktur bliver også brugt som en forebyggende behandling, der kan hjælpe den enkelte til at holde sig

fri for sygdom og ubalancer. I klinikken behandles der også børn og hvor nålene erstattes med trykmassage på akupunkturpunkter. (Akupressur)

 

 Akupunktur  1 time 500 kr.

 

Mere om tilbud til arbejdspladser

  

Klinikkens virksomhedsrettede tilbud er til arbejdspladser, der ønsker at gøre noget ekstra for deres medarbejdere, ved at forebygge stress og

forbedre det psykiske arbejdsmiljø, 

samt tage hånd om de medarbejdere, der viser tegn på fysiske og psykiske belastningsreaktioner.

Klinikkens tilbud indeholder forebyggelse, rådgivning og behandling af belastningsreaktioner (fysiske som psykiske)

samt et beredskab inden for krisehåndtering.

 

Klinikkens tilbud har vist sig at have en gavnlig effekt på medarbejdertrivsel, effektivitet og reduktion af sygemeldinger på arbejdspladsen i flere virksomheder inden for forskellige brancher.

Konkrete tilbud til arbejdspladser

Tilbud 1    Akupunktur, øreakupunktur og NADA  1 time 500 kr.  

Behandling af stress og belastningsreaktioner og/eller smerter i bevægeapparatet (ondt i nakke, skulder, lænd, ryg og lign.) 

Tilbud 2  Behandling efter Iki-metoden 1 time 700 kr.

Behandling af stress og belastningsreaktioner og/eller smerter i bevægeapparatet (ondt i nakke, skulder, lænd, ryg og lign.) 

Tilbud 3   55 min. 900 kr.   

Psykologsamtaler, supervision, beredskab inden for krisehåndtering for enkeltpersoner og mindre grupper.

Klinikken tilrettelægger konkrete forløb efter behov til din virksomhed. Kontakt venligst klinikken for yderligere info.

 

Det er muligt at kombinere alle tilbud til arbejdspladser efter aftale.

Klinikken har fleksible tider og konkurrencedygtige priser.

Behandlingen/konsultationen foregår på klinikken eller på arbejdspladsen.

Ved aftale på arbejdspladsen ønskers der at behandle/rådgive minimum 5 medarbejdere inden for en arbejdsdag.